fbpx

Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου si-Cluster, Chief Strategy & Financial Officer Corallia

Ο Jorge-A. Sanchez-P. είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.-1996) και Διπλώματος Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Dipl.-Ing.-1992) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Στο διάστημα 1996-1998 συνέχισε μεταδιδακτορική (postdoc) έρευνα στο Advanced Multimedia Communication Technology Center of Excellence των ΑΤ&Τ Bell Laboratories στο New Jersey. Το 2000 έλαβε Master's στη Διαχείριση Προγραμμάτων από το Stevens Institute of Technology.

Για τις άριστες ακαδημαϊκές του επιδόσεις κατά την φοίτησή του στο ΕΜΠ έλαβε υποτροφίες ΙΚΥ και ΤΕΕ. Από το 1992 έως το 1995 εργάσθηκε σαν ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης και τελικά υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του ΕΜΠ στην περιοχή Διαχείρισης Δικτύων. Από το 1994 έως το 1996 ήταν, επίσης, επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το 1996 ανέλαβε την εξάπλωση της νεοϊδρυθείσας αμερικάνικής εταιρείας, Lucent Technologies, στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας αλλά και τη δημιουργία ισχυρής ερευνητικής ομάδας στην Αθήνα, προπομπό των Bell Labs Greece.

Το 1998 μετακινήθηκε στο Forward Looking Work Department της Lucent Technologies στην Ολλανδία ως Member of the Technical Staff. Για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του τμήματος έλαβε τo 1999 το Lucent Technologies ND&S Employee Excellence Award. Τον Ιανουάριο του 2001 προήχθη σε Τεχνικό Διευθυντή του Communications Systems & Technology Group των Bell Labs Advanced Technologies EMEA. Τον Ιούλιο του 2002 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Δικτύων στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Από το 2003 συμμετείχε στην ομάδα στρατηγικής του ΕΔΕΤ και είχε συμμετοχή στην σύλληψη και υλοποίηση σημαντικών εθνικών και πανευρωπαϊκών στρατηγικών και έργων.

Υπό την διεύθυνση του, έγινε δυνατή η υλοποίηση του Διαβαλκανικού Δικτύου SEEREN, που διασυνδέει τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Βαλκανικής και η Διαβαλκανική Υποδομή Πλέγματος SEEGRID.

To 2005 συνέβαλε στη σύλληψη και το 2006 στην εγκαθίδρυση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και έκτοτε είναι Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικών της. Έχει συμβάλει από το 2005 στην ανάπτυξη του πρώτου στην Ελλάδα καινοτόμου και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμου Cluster Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster) καθώς και του Cluster Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (si-Cluster) από το 2010, στην εγκαθίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας στο Μαρούσι (Athens InnoCenter) το 2007 και του Κέντρου Καινοτομίας στην Πάτρα (Patras InnoHub) το 2011. Έχει επίσης συνδράμει καίρια στην ανάπτυξη του Προγράμματος Επιτάχυνσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Corallia (YEAP!), στην προσέλκυση εθελοντών και χορηγών και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών τεχνολογικών startups καθώς και στην προσέλκυση και εγκατάσταση πολυεθνικών στην Ελλάδα.

Έχει υπηρετήσει ως εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Research, DG INFSO, DG REGIO), Κυβερνήσεις (Science Foundation Ireland, GSRT, OP for Competitiveness, OP for the Information Society/Ελλάδα), τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και venture capital groups. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Lucent στην European ICT Association (EICTA), της Ελλάδας στην Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA), ήταν μέλος του ΔΣ της Central and Eastern European Networking Association (CEENet) και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και ήταν ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Προβληματισμού για τις Ηλεκτρονικές Υποδομές (e-Infrastructures Reflection Group/e-IRG) που αποτελεί το κύριο όργανο έκφρασης πολιτικής των Κρατών Μελών στις ηλεκτρονικές υποδομές στην Ευρώπη.

Το 2004 ορίσθηκε Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στην περιοχή της Δόμησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας - Ερευνητικές Υποδομές όπου συνετέλεσε ενεργά στην προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη των υποδομών που υποβοηθούν την έρευνα και εκπαίδευση. Το 2005-2006 συμμετείχε στην υπο-ομάδα Computing and Data Treatment του ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) με σκοπό την αναγνώριση και πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σημαντικών ερευνητικών υποδομών που πρέπει να αναπτύξει η Ευρώπη στην επόμενη δεκαετία.

Το 2005 προσκλήθηκε στις εργασίες της επιτροπής Scientific Technology Options Assessment (STOA) του Ευρωκοινοβουλίου, ως φέρελπις νέος επιστήμονας, και το 2008 παρουσίασε, στην ίδια επιτροπή, ως κεντρικός ομιλητής, εκτεταμένη μελέτη για το ψηφιακό χάσμα στην Ευρώπη και τρόπους αντιμετώπισής του. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του European Clusters Observatory, συμμετέχει στο European Cluster Managers' Club, στις δράσεις του European Cluster Alliance, είναι European Cluster Benchmarking Expert της European Secretariat for Cluster Analysis και συμβάλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Ελλάδα και τις Ελληνικές Περιφέρειες.

Από το 2010 είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Υποδομών (enventory). Έχει εργαστεί επίσης ως εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Προγράμματα Πλαίσιο 4-7) σε παραπάνω από 50 αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων, προγραμμάτων και έργων της DG INFSOΜ και DG Research και σε αξιολογήσεις έργων της Γενικής Γραμματείας Ε&Τ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε παγκόσμια αναγνωρισμένα περιοδικά και συνέδρια. Έχει προσκληθεί για ομιλίες και διαλέξεις σε περισσότερα από 60 συνέδρια και ημερίδες. Έχει διατελέσει μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκ/λόγων και Ηλεκ/νικών Μηχ. (IEEE), της Ομοσπονδίας των Τηλεπικοινωνιακών Μηχ. της ΕΕ (FITCE), του Ινστιτούτου Διαχείρισης Προγραμμάτων (PMI) και έχει διατελέσει κριτής διεθνών περιοδικών και συνεδρίων (DSEJ, INFOCOM, IEEE Comm. Letters, κλπ). Ο προϋπολογισμός των έργων των οποίων συμμετείχε στην προσέλκυση, ανέρχεται σε ύψος πάνω από 100M€.

Ο κ. Σάντσες-Παπασπηλίου είναι έγγαμος. Από το γάμο του έχει αποκτήσει δυο παιδιά. Έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο σώμα Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού. Είναι έμπειρος ιστιοπλόος με συμμετοχή από το 1992 σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης, στη θέση του Ναυτίλου στις ομάδες TUTTI FRUTTI και RED HOT με τις οποίες κατέκτησε αρκετές θέσεις στο βάθρο. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά σκακιστικά πρωταθλήματα, κατέχει ζώνη στο shotokan καράτε, βασική εκπαίδευση στον αεροπτερισμό και ασχολείται ερασιτεχνικά με το τένις.

 

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο: +30.210.63.00.770
  • Ηλ. Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.