Planetek Hellas και EU SatCen επεκτείνουν για έναν χρόνο την σύμβαση υποστήριξης της FRONTEX

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018: Πολύ θετικά  ξεκινάει ο νέος χρόνος για την Planetek Hellas, μετά την ετήσια επέκταση μέχρι και το τέλος του 2018, της σύμβασης με το Δορυφορικό  Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Satellite Centre – EU SatCen), προκειμένου για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνόρων και Ακτοφυλακής (FRONTEX) στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Η σύμβαση έργου, στο οποίο ηγείται η Planetek Hellas, ενώ συμμετέχει και η Planetek Italia, αφορά την παροχή υπηρεσιών χαρτογράφησης μέσω δορυφόρων παρατήρησης γης πολύ υψηλής ανάλυσης, μέχρι του ποσού του 1νός εκατομμυρίου ευρώ και τέθηκε αρχικά σε ισχύ τον Ιούνιο του 2017. Οι  υπηρεσίες στοχεύουν στη δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για την υδρογραφία, την τοπογραφία, την κάλυψη γης, τις υποδομές και τον πληθυσμό. Απώτερο σκοπό αποτελεί δε, η παρακολούθηση των παραμεθόριων περιοχών και η βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της ικανότητας απόκρισης των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την εποπτεία των ευρωπαϊκών συνόρων. Ο σκοπός αυτό είναι άμεσα συσχετισμένος με βασικές προκλήσεις που αποτελούν σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια.

«Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης κληθήκαμε επανειλημμένα κατά τον προηγούμενο χρόνο να παρέχουμε υπηρεσίες πολύ υψηλής ακρίβειας (99%) για μεγάλης έκτασης περιοχές αναφοράς (11.500 τετρ. χλμ), σε ταυτόχρονα πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Είναι σπουδαίο για εμάς που το EU SatCen ανανεώνει την εμπιστοσύνη του», ανέφερε ο Δημήτρης Μπλιζιώτης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Τεχνικός Διευθυντής του έργου για την Planetek Hellas.

«Η αποκτηθείσα τεχνογνωσία από την συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια με το σύνολο των οίκων παροχής δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης γης, τόσο οπτικών όσο και ραντάρ, όπως WorldView, COSMO SkyMed, TerraSAR-X, RADARSAT, RapiEye, Planet, Pleiades, Spot,  κ.α. έχει εξελίξει την αντίστοιχη προσφορά της Planetek στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι και υπερήφανοι γι αυτό και συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Στέλιος Μπολλάνος, Διευθυντής και συνιδρυτής της Planetek Hellas.


Λίγα λόγια

Για το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU SatCen)

Το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), ιδίως της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), συμπεριλαμβανομένων των αποστολών και επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης To EU SatCen παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προκύπτουν από την εκμετάλλευση σχετικών διαστημικών περιουσιακών στοιχείων (assets) και στοιχείων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών. Οι κύριοι χρήστες των υπηρεσιών του SatCen είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EU External Action Service), τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, όπως ο Frontex, τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΑΣΕ www.satcen.europa.eu

Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 την 14η Σεπτεμβρίου 2016. Έχει την ίδια νομική προσωπικότητα και το ίδιο σύντομο όνομα (Frontex) με τον "Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", που λειτουργούσε από το 2004 και τον οποίο αντικατέστησε. Η αποστολή του Frontex είναι να προωθήσει, να συντονίσει και να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την έννοια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων. Η έδρα του Frontex είναι η Βαρσοβία της Πολωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 56 του ευρωπαϊκού κανονισμού περί συνόρων και ακτοφυλακής www.frontex.europa.eu

Για την Planetek Hellas

Η Planetek Hellas είναι ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Δορυφορικής Παρατήρησης Γης, των Πληροφορικών Υποδομών Γεω-Χωρικών Δεδομένων και της Ανάπτυξης Λογισμικού για Εφαρμογές Διαστήματος. Πελάτες της εταιρίας είναι σήμερα μερικοί από τους σημαντικότερους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α. Η εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) στην Αθήνα και μέλος της Ένωσης «Ελληνική Βιομηχανία Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών» (ΕΒΙΔΙΤΕ). www.planetek.gr