Νέα προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του si-Cluster Manager

Αθήνα, 29.07.2013:  Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, προτίθεται να απασχολήσει έναν επιστημονικό συνεργάτη στη θέση του Διαχειριστή του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) με σύμβαση ανάθεσης έργου, έως 31.08.2015, με αντικείμενο «Διαχειριστής του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών» και τόπο απασχόλησης το Μαρούσι Αττικής, για τις ανάγκες διαχείρισης του Συνεργατικού Σχηματισμού si-Cluster (www.si-Cluster.gr) και υλοποίησης σχετικού έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

si-Cluster 2013 Career Day

Αθήνα, 15.05.2013: Θετικό και αισιόδοξο μήνυμα ανάπτυξης για τη χώρα εκπέμπει το si-Cluster στην Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε με στόχο την κάλυψη θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, προσφέροντας απασχόληση σε ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

si-Cluster Member ESS launched new pressure sensor

Athens, 1.11.2012: European Sensors Systems S.A. (ESS) an affiliated company of THEON Sensors S.A. (THEON), announces the launch of ESCP2-002, a MEMS based capacitive barometric pressure sensor with world class resolution, which is the latest addition to the existing range of ESS’/THEON’s absolute pressure sensors. The capacitive pressure sensors are underpinned by ESS’/THEON’s innovative surface micro-machining SOI technology. ESCP2-002 can be used in smartphones/tablets, altimeters, navigation systems and every other electrical equipment that demands high resolution/accuracy measurement of the barometric pressure.

Διαβάστε Περισσότερα

Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012

Κύπρος, 16.11.2012: Ανακοινώθηκαν οι νικητές των έκτων Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας στην τελετή απονομής, κατά τη διάρκεια του SME Assembly, που έλαβε χώρα στην Κύπρο, στις 15-16 Νοεμβρίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Corallia certified for cluster management excellence

Εκπαίδευση των πρώτων ελλήνων εμπειρογνωμόνων

Βουκουρέστι, 27.04.2012: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση στελεχών του Corallia στη χρήση της, εγκεκριμένης από την Ε.Ε., μεθοδολογίας για τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της αναπτυξιακής πορείας συνεργατικών σχηματισμών (cluster benchmarking), κατά τη διάρκεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε από το European Secretariat for Cluster Analysis στο Βουκουρέστι στις 25-27 Απριλίου, στο πλαίσιο του έργου SEENECO του Προγράμματος-Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP).

Διαβάστε Περισσότερα

si-Cluster awarded bronze label

Δεκέμβριος 2011: Τo Corallia ανακοινώνει τη διάκρισή του με το βραβείο "Bronze Label", στο πλαίσιο τηςΕυρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Excellence Cluster (European  Cluster Excellence Initiative-ECEI). Η εν λόγω διάκριση αποτελεί απόδεξη αριστείας διαχείρισης των συνεργατικών σχηματισμών, τα οποία είναι αποδεκτά και αναγνωρίσιμα σε όλη την Ευρώπη. Η Ετικέτα Ποιότητας θα παρακινήσει τους διαχειριστές cluster να συγκριθούν μεταξύ τους και να μάθουν από τους καλύτερους.

Διαβάστε Περισσότερα